Tiêu chuẩn hồ bơi Olympic là như thế nào?

Kích thước hồ bơi chuẩn olympic Theo quy định của Bộ thể thao và quy định của liên đoàn thể thao thế giới,  xây bể bơi thi đấu phải có kích thước chuẩn theo những…